Groundwork är en internationellt erkänd miljöorganisation i Sydafrika, knuten till Jordens Vänner (Friends of the Earth). Organisationen startades år 1999 i Durban, Kwazulu Natal, men sträcker sig idag över allt fler länder i Södra Afrikaregionen.

Miljöarbetet kopplas samman med civilbefolkningens ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar. Mer specifikt, så följer organisationens principer en fattigdoms- och rättvisedimension.

Idag driver Groundwork fyra huvudkampanjer inom områdena: Avfall och återvinning, miljöhälsa, luftkvalitet och klimathälsa.

Protest Steel