Fadershuset (ICF Otchiy Dim) är en organisation som startades år 1996 som ett svar på den höga andelen gatubarn (ca 250 000) som då fanns i Ukraina. Med tiden har gatubarnssituationen förbättrats avsevärt, men många barn och unga far fortfarande illa.

Idag fungerar Fadershuset främst som ett stöd- och rehabiliteringscenter för barn och unga som kommer ifrån destruktiva och livshotande hemförhållanden. Det rör sig framför allt om föräldralösa barn eller barn vars föräldrar har blivit fråntagna vårdnaden. Vanligast är att de har blivit utsatta för alkohol, droger, misshandel och sexuella övergrepp.

De senaste åren har Fadershuset också utökat sin verksamhet till att innefatta stöd för andra utsatta folkgrupper i samhället, såsom bl.a. barn och unga med funktionshinder, ungdomar, gravida kvinnor och unga mödrar, och äldre människor.

(På bilden ser Du Fadershusets rehabiliteringscenter för utsatta barn)

Vi på Gävleborgs Biståndsgrupp arbetar även lokalt med s.k. "närbistånd". Detta innefattar t.ex. hjälp till nyanlända kvotflyktingar - som när de kommer hit har levt under hot, såsom t.ex. politiska flyktingar.  Ett vanligt scenario är att dessa flyktingar blir tilldelade en helt tom lägenhet, utan möbler, belysning och möjlighet att laga mat. På grund av detta hjälper vi till att göra lägenheten beboelig, genom att grundmöblera den.

På samma vis ser vi även till att möblera lägenheter för hemlösa, eller på annat vis utsatta, människor. Detta kan också handla om jourlägenheter för kvinnor och barn som lever under destruktiva förhållanden, och som av någon anledning måste komma hemifrån. I dessa fall bistår socialtjänsten med lägenhet, medan vi står för möblemanget.

Efter att ha försökt hitta ett sätt att nå ut till utsatta personer så började vi dela ut presentcheckar som har använts som betalmedel i våra butiker. Diakonirånet i Valbo har hjälpt oss att dela ut dem till behövande.

Save Our Pride är en icke-statlig internationell organisation som är verksam sedan 2008 i Sverige och Sierra Leone. Organisationens huvudsakliga syfte är att hjälpa, vårda och utveckla föräldralösa och utsatta barn, samt ensamma kvinnor, som lever under skadliga förhållanden där fattigdom, svält och sjukdomar tillhör vardagen i landets landsbygdsområden.

Idag lever många av de f.d. barnsoldaterna, som rekryterades av rebellgrupperna under Sierra Leones inbördeskrig 1991-2002, ett liv på gatan - utan en familj att gå tillbaka till och utan utbildning. Flertalet av de kvinnor, vars män blev dödade under kriget, blev kidnappade och gravida med rebellernas barn. Detta resulterade i att de försköts av samhället när kriget var över, och många av kvinnorna har efter det livnärt sig genom prostitution.

Save our Pride's vision är utbildning för och, därigenom, stärkande av barns och kvinnors ställning i samhället. Utbildning innebär dels skolgång för barn, dels utlärande av självförsörjning (t.ex. inom odling och jordbruk), och i att starta egen verksamhet genom mikrolån m.m. Man vill också på ett generellt plan upplysa allmänheten i frågor rörande HIV/Aids-spridning, hälsa, vattenfrågor och sträva efter en hållbar utveckling.