ADRA (Action for Rural Development and the Environment) är en icke-statlig organisation i Angola, vars mål är att bygga upp en demokratisk och hållbar utveckling med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljörelaterade faktorer. Organisationen strävar också efter folkets upprättelse och fred i landet.

Huvudfokus ligger på att stärka de som är marginaliserade i samhället, att värdesätta traditioner och seder bland människor på landsbygden, samt att stärka kapaciteten hos civilsamhällets organisationer. ADRAs vision är att alla människor ska ha möjlighet att delta och förändra.

Angola var en portugisisk koloni från 1500-talet fram till 1975, då landet blev självständigt. Angola är ett land i behov av utveckling, då samhället är djupt präglat av det inbördeskrig som har härjat i landet under en period på ca 30 år. Fattigdom, dålig infrastruktur och bristfälliga möjligheter till utbildning är några av många konsekvenser som Angola handskas med i dagsläget.

 

 

KARIBU TANZANIA ASSOCIATION(K.T.A)

 

Karibu Tanzania Association (KTA) är en ideell förening i Tanzania, som utgörs av ett nätverk av de ca 50 st. s.k. Folk Development Colleges (FDCs) som finns i landet. FDCs skapades under 70-talet med de svenska folkhögskolorna som förebild.

 

KTA fungerar sedan 1990 som ett etablerat nätverk för vuxenutbildning. Målet är att möta basala mänskliga rättigheter, samt att främja demokrati och hållbar utveckling på lokal nivå. Detta skall uppnås genom denna lärandekultur och förbättring av den institutionella kapaciteten i de befintliga folkskolorna.

 

large.jpg

 BRC Logo

I Sydafrika samarbetar Gävleborgs Biståndsgrupp sedan många år med, och stöder ekonomiskt, landsbygdsutvecklingsorganisationen BRC. Det är en icke-statlig organisation som arbetar för utveckling av fattiga människors möjligheter på landsbygden i centrala och östra delarna av den Östra Kapprovinsen i Sydafrika.

 

Organisationens historia har varit händelserik och man har nått många framgångar på vägen. Kort sagt så är BRC en organisation som fram till idag har gjort ett stort avtryck på såväl landsbygdsområdena kring den Östra Kapprovinsens gränser, som i resten av Sydafrikas landsbygd. 

 

BRC fokuserar på en rättighetsbaserad utveckling, vilket återpeglar det som har karaktäriserat organisationen sedan den startade: social rättvisa och jämställdhet.

 

BRC Header

 

 

POLISARIO kämpar för frihet i Västsahara - Afrikas sista koloni

Landet Västsahara har sedan 1975 varit ockuperat av Marocko och är idag Afrikas sista koloni. En minerad och övervakad mur delar landet i två delar där marockanska bosättare lever i den västra bördiga delen mot kusten. Ca 160 000 västsaharier har i stället tvingats lämna sitt hemland och har i över 30 år levt i flyktingläger öster om muren i Algeriet. I Saharas öken lever de, diskriminerade och förvägrade att sympatisera med kampen för ett fritt land. Genom befrielserörelsen POLISARIO kämpar de för ett fritt Västsahara. Under svåra förhållanden utan skydd mot värme eller kyla är det omöjligt att vara självförsörjande. Brist på resurser gör västsaharierna helt beroende av bistånd.

Gävleborgs Biståndsgrupp stöder aktivt Västsaharas kamp för självständighet. Vi har sänt kläder och skor till lägren sedan 1997 och under 2008 skickade vi 180 ton skor och kläder dit. Under 2008 genomförde vi också ett matbiståndsprojekt med stöd från SIDA, då stor näringsbrist råder i lägren. Röda Halvmånen, som motsvarar Röda Korset, tar emot och distribuerar biståndet. Denna typ av hjälp är nödvändig, men viktigast för det västsahariska folket är ändå det politiska stödet: Att uppmärksamma, informera och ge stöd till kravet på ett fritt Västsahara.

Vill du veta mer om Västsahara, gå in på Västsaharaaktionens hemsida!

 

Vy över ett av lägren