Vi har valt att dela upp de biståndsprojekt vi stöder i tre olika kategorier: Solidaritet, Välgörenhet & Miljö - allt för att förenkla för Dig som besökare. Här nedan följer en kortare beskrivning om vad varje kategori innebär för oss. Inom vissa projekt är dock solidaritet, välgörenhet och miljö nära sammanlänkade.

 

Solidaritetsbistånd

Här finner du de projekt som syftar till att förändra och förbättra en situation på längre sikt genom gemensamt arbete och solidariskt stöd. Till solidaritetsbistånd räknar vi exempelvis Västsahara, Afrikas sista koloni, som än idag kämpar för rätten till ett eget självständigt land. Läs mer om hur vi arbetar med solidaritetsbistånd genom att klicka på länken ovan! 

 

Välgörenhetsbistånd

Detta är projekt som på något vis syftar till att lindra ett akut behov eller lösa ett tillfällig problem har vi valt att benämna välgörenhetsbistånd. Här finner du exempelvis "Faderhuset" i Ukraina som arbetar för att rehabilitera och hjälpa gatubarn och andra utsatta samhällsgrupper som är i akut behov av stöd. 

 

Miljö

Här kan du läsa om de projekt som syftar till att skapa en bättre miljö och främja en hållbar utveckling. Du kan även läsa om hur Vi på Gävleborgs Biståndsgrupp arbetar med miljö genom att minimera avfall, tänka klimatsmart, återbruka material och liknande. Klicka på länken ovan för att läsa mer om vårt arbete!