Sedan 1986 har Biståndsgruppen hållit igång verksamheten med föreningsarbete i Gävle med omnejd. Vi har nu glädjen att kunna fira hela 30 års aktivitet med bistånd i olika former. Det har vi våra givare att tacka för som generöst har bidragit till insamlingen av kläder och prylar, och våra kunder som troget handlat i våra butiker. Med insamlade medel har vi kunnat stödja olika grupper som organiserat sig för att förbättra sin livssituation i Afrika och Latinamerika med kläder och pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Allt detta vill vi nu fira med en stor rea-försäljning med halva priset på kläder, möbler, samt övriga utvalda varor under torsdagen den 25:e augusti till och med lördagen den 27:e i båda våra butiker.

Alla är varmt välkomna!