Uppskjutet Årsmöte för Biståndsgruppen

 

På grund av svårigheter med att få revisionen av föreningens ekonomiska verksamhet färdigställd i utsatt tid har Gävleborgs Biståndsgrupps årsmöte, som skulle ha hållits nu på söndag 31 maj, tvingats skjutas upp. Orsaken är främst de komplicerade redovisningstekniska förhållanden som de nya olyckliga kraven på full moms medfört.

 

Ny tidpunkt för årsmötet kommer att vara söndag 7 juni kl 18.00.
Platsen är densamma: Butiken på Övre Åkargatan 66.

 

För att vi ska veta hur mycket smörgåstårta som ska beställas vill vi ha nya anmälningar på http://bistandsgruppen.se/index.php/home/events

 

Varmt välkommen!

 

Styrelsen