Vill du engagera dig? 

Genom att bli medlem i Gävleborgs Biståndsgrupp, kan du bidra till att stödja människor som kämpar för mänskliga rättigheter, värdiga levnadsvillkor och lokal utveckling i de länder där Biståndsgruppen har samarbetsorganisationer. Som medlem kommer du får information om utvecklingen i mottagarländerna och om våra olika stödaktioner, som du är välkommen att delta i.

Du kan självklart vara med och göra en praktiskt insats. Det kan vara att hjälpa till att sortera kläder i Valbo. Stå i kassan i någon av våra butiker. Hjälpa till att fylla på i butikerna.